Будь ласка, уважно прочитайте Договір публічної оферти, правила і умови використання сайту та правила конфіденційності, перед тим, як користуватися послугами сайту Xbus.com.ua.

Якщо Ви не згодні з Договором публічної оферти, правилами та умовами, будь ласка, не використовуйте сайт Xbus.com.ua.

Зауважте, що Договір публічної оферти, правила і умови можуть змінюватися без попередження. Зміни в Договорі публічної оферти, правилах і умовах набирають чинності з моменту їх публікації на сайті Xbus.com.ua.

Здійснення вами оплати є свідченням вашого безумовного акцепту договору публічної оферти та погодження з правилами й умовами, визначеними власником сайту Xbus.com.ua.

Текст від 01 грудня 2019 року.

Договір публічної оферти

ФОП Волочек Максим Вікторович (далі Xbus), ИПН 3377412954, керуючись ст. 633. Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб (далі Користувач) укласти Договір публічної оферти (далі Договір), з метою пошуку та/або придбання квитків за допомогою сайту Xbus.com.ua, та/або додаткових сервісів Xbus.

Користувач може діяти в межах Договору від свого імені та на свою користь та/або від імені третьої сторони та на її користь, у такому випадку Користувач діє виключно в межах повноважень наданих третьою стороною.

Xbus є інтегрованим дистриб’ютором послуг перевезення, що поставляються перевізниками, автостанціями, консолідаторами ресурсів перевізника та третіми особами, далі званими «Постачальник».

Квиток (у тому числі і електронний квиток) – проїзний документ встановленої форми, який дає право пасажиру на одержання транспортних послуг автобусного перевезення, створений в автоматизованій системі Xbus, надсилається на електронну адресу вказану при замовленні або іншим чином видається Користувачу.

Номер квитка є номером договору публічної оферти і номером договору пасажирського перевезення.

Користувач і Xbus обізнані із загальними вимогами укладання Договорів, додержання яких є необхідним для чинності правочину, володіючи повним обсягом цивільної дієздатності та цивільної правоздатності, мають відповідні повноваження на укладання такого правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням, яке відповідає внутрішній волі учасників цього правочину, маючи на меті реальне настання правових наслідків, розуміючи правову природу цього правочину, а також свої права та обов’язки за Договором, у відповідності до чинного законодавства уклали цей Договір про нижчевикладене:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
  1. За Договором, Xbus надає послуги з пошуку відповідного Постачальника, у відповідності до дати, часу та напрямку обраного Користувачем, формування стиковок різних Постачальників, укладення договору перевезення (шляхом продажу/придбання Квитка), оформлення квитків різних Постачальників одним замовленням, попереднього продажу квитків, бронювання місць, замовлення квитка по телефону, переоформлення квитка, пошук оптимального розкладу за запитом Користувача, сервісне обслуговування користувача, у тому числі і цілодобову підтримку Користувача Центром сервісного обслуговування, додаткові послуги за запитами Користувача, а також попередньої оплати Квитка коштами отриманими від Користувача (далі Послуги).
  2. За Послуги, що надаються, Xbus отримує винагороду, що складається із суми коштів, що входять до вартості Квитка та визначені, як Агентська винагорода (оплачується Постачальником) та Сервісний збір (оплачується Користувачем).
  3. Xbus, діючи як агент, від імені, за рахунок в інтересах Постачальника, за допомогою сайту, продає автобусне пасажирське перевезення (далі Квиток), спеціальні пропозиції, знижки та надає інформацію Постачальника.
  4. Кожне придбання Квитка окремо взятого Постачальника, підпорядковується правилам та умовам саме цього Постачальника і є невід’ємною частиною Договору.
  5. У випадку придбання декількох Квитків одним замовленням, правила і умови одного чи іншого Постачальника можуть відрізнятись.
  6. Недотримання правил і умов Постачальника та/або Xbus може призвести до скасування замовлень і відмову у доступі до Сайту та/або придбаних послуг, у тому і числі і можливістю скористатись Квитком, без повернення витрачених на його придання коштів.
  7. Придбання Квитка Користувачем на пільгових умовах (безкоштовне перевезення і т.п.) відповідно до законодавства України, здійснюється виключно в касі/офісі відповідного Постачальника, або за дозволом відповідного Постачальника.
 2. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.
  1. Користувач має право:
   1. Отримати послуги за Договором;
   2. Скористатись Квитком, у відповідності до обраної дати, часу, місця відправлення та обраного Постачальника;
   3. Повернути Квиток на умовах визначених Постачальником та/або Xbus;
   4. Вимагати компенсації завданих збитків, що виникає з умов Договору, шляхом направлення відповідного звернення на адресу Xbus.
   5. У випадку завдання моральної шкоди Користувачу, діями або бездіяльністю Xbus, сума відшкодування, при її доведенні та обґрунтуванні не може перевищувати суму більшу чим вартість Квитка.
   6. ЗАУВАЖТЕ, що деякі Постачальники, зобов’язують здійснити обмін та/або повернення квитка виключно у касі автостанції без можливості повернення коштів, через сайт або в офісі партнера Xbus, де проводилась оплата. Умови такого обміну та/або повернення наведені у Квитку.
  2. Користувач зобов’язаний:
   1. Здійснити попередню оплату Квитка, у 100 % вартості вказаній на сайті;
   2. Перевірити дату, час, місто/місце відправлення, місто/місце прибуття одразу після придбання Квитка;
   3. Завчасно прибути до місця відправлення;
   4. Повідомити Xbus про неможливість використання Квитка з тієї чи іншої причини;
   5. Ознайомитись з умовами повернення Квитка;
   6. Зв’язатись з Xbus до моменту оплати Квитка, у випадку відсутності, умов повернення придбаного Квитка обраного Постачальника на Сайті.
   7. Купуючи Квиток на двох або більше Постачальників або до пункту здійснення пересадки, за допомогою Сайту, Користувач зобов’язаний самостійно визначити достатню кількість часу для здійснення пересадки, у тому числі якщо така посадка запропонована на Сайті. Рекомендована кількість годин очікування в пункті пересадки становить, для внутрішньо державних рейсів 4 години, для міждержавних 8 годин від моменту прибуття за розкладом.
   8. ЗАУВАЖТЕ, що Користувач зобов’язаний ознайомитись з правилами і умовами обраного Постачальника до придбання квитка обраного Постачальника, тим самим надає згоду виконувати і діяти відповідно до правил та умов Постачальника. Деякі Постачальники надають можливість визначити умови повернення певного квитка тільки після його придбання. Виходячи з такої специфіки Користувач погоджується, з тим що утримання при поверненні такого квитка, може дорівнювати 100% вартості квитка, навіть при умові оформлення повернення квитка через 15 хвилин після його оплати.
  3. Xbus має право:
   1. Діяти від імені Постачальника, в межах повноважень визначених договірними відносинами;
   2. Укласти договір перевезення між Користувачем та Постачальником, на умовах та в спосіб визначений Постачальником;
   3. Встановити та отримати додаткову винагороду з Користувача, за додатково надані сервіси та/або послуги.
   4. Xbus має право записувати телефонні розмови з Користувачем та/або Пасажиром, у випадку звернення до сервісного центру та/або у випадку обслуговування Користувача/Пасажира та/або необхідності повідомити Користувача/Пасажира та/або отримати додаткові відомості у відношенню будь якого Квитка, здійсненого за допомогою сервісу Xbus та/або Сайту.
  4. Xbus зобов’язаний:
   1. Вчасно повідомити Постачальника про придбаний Квиток, і додаткові послуги оплачені Користувачем;
   2. Надіслати Користувачу Квиток відповідно до форми встановленої і прийнятої Постачальником;
   3. Переказати кошти отримані від Користувача, в якості оплати Квитка, на розрахунковий рахунок Постачальника;
   4. Повідомити Користувача, про зміни в умовах надання послуг (за умови повідомлення про такі зміни Постачальником);
   5. Повідомити Користувача, про зміну або скасування рейсу (у випадку надходження такої інформації від Постачальника);
   6. Прийняти звернення від Користувача, розглянути його самостійно або направити для розгляду відповідному Постачальнику;
   7. Своєчасно повідомити Користувача про розгляд звернення, а у випадку надсилання звернення Постачальнику про результати його розгляду (у випадку надходження такої відповіді на адресу Xbus).
  5. ЗАУВАЖТЕ, Xbus, надає відповідь на звернення, способом аналогічним до його надходження. Надсилання відповіді третій стороні (у тому числі і за проханням Користувача) здійснюватися не буде.
 3. ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ.
  1. Кошти отримані від Користувача, в рахунок придбання Квитка належать Постачальнику (за виключенням Сервісного збору Xbus (у випадку, якщо такий входив до вартості Квитка). Xbus проводить розрахунок за придбаний Користувачем Квиток на у мовах і в строки визначені Постачальником.
  2. Користувач одноосібно відповідальний за всі комісійні витрати та інші визначені банком витрати, які можуть бути додані до ціни Квитка або додаткових послуг, емітентом кредитної або дебетної картки, крім випадків, в яких витрати приписані до відповідальності Xbus.
  3. Банківські послуги, пов’язані з переказом коштів в межах Договору, оплачуються Стороною, яка їх здійснює.
 4. ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОРИСТУВАЧА.
  1. У якості ідентифікатора Користувача використовується e-mail адреса та/або номер телефону, що вказується при придбанні Квитка.
  2. Зверненням з номера телефона/e-mail адреси залишеної при придбанні Квитка, дозволяє Xbus ідентифікувати Користувача, як належну Сторону Договору з відповідними правами та обов’язками, і дозволяє здійснювати дії по відношенню, як до Договору загалом, так і до конкретно придбаного Квитка.
  3. Звернення Користувача з іншого номера телефона та/або e-mail адреси наданого при придбанні Квитка, дає право Xbus вимагати від Користувача додатково ідентифікувати себе, як належну сторону Договору.
  4. У випадку неможливості ідентифікувати Користувача, як сторону Договору Xbus залишає за собою право відмовити у розгляді звернення.
  5. Відповідальність за збереження та/або доступ до номера телефона та/або e-mail адреси покладається на Користувача.
 5. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ КВИТКА.
  1. Примусове повернення коштів за Квиток:
   1. У випадку повідомлення Постачальником про скасування рейсу, з тієї чи іншої причини, Xbus здійснює повернення Коштів отриманих в якості оплати Квитка, шляхом яким вони надійшли у 100% розмірі до вартості Квитка, або за наявності, пропонує придбати інший Квиток на рейс того самого або іншого Постачальника.
  2. ЗАУВАЖТЕ, вартість Квитка на рейс іншого постачальника може відрізнятись.
  3. Добровільне повернення:
   1. У разі оформлення повернення Квитка, за власної ініціативи Користувача, Xbus повертає кошти користувачу керуючись даними автоматизованих розрахунків повернення грошових коштів наданих Постачальником;
   2. Умови повернення Квитка кожного Постачальника відрізняється у відповідності до внутрішніх правил;
   3. Агентська винагорода та Сервісний збір Xbus, у випадку добровільного повернення Квитка, поверненню не підлягає;
   4. Квиток придбаний Користувачем за акційними та/або зниженими тарифами, у тому числі і при використанні коду, що надає право на знижку, повертаються на умовах 100 % утримання від вартості Квитка.
  4. Кошти або частина Коштів, при умові вирахування обов’язкових утримань, при поверненні Квитка безпосередньо через Сайт, перераховуються на Користувачу протягом 10 днів після відправлення останнього рейсу з замовлення та/або прийнятого Постачальником та/або Xbus рішення, щодо повернення Користувачу коштів, шляхом аналогічним надходженню коштів.
  5. У випадку незгоди Користувача, з сумою що повернута або підлягає поверненню, рішення щодо суми такого повернення, приймає виключно Постачальник.
  6. ЗАУВАЖТЕ, що Постанова Кабінету Міністрів України № 176 від 18 лютого 1997 р. «Про затвердження правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», регулює питання повернення Квитка виключно у касу Автостанції, а також не охоплює поняття Постачальник, у відповідності до умов Договору.
  7. Процедура повернення квитка:
   1. Користувач, подає запит на повернення через особистий кабінет на сайті або за телефонами служби технічної підтримки, докладно описуючи ситуацію або надаючи супровідну інформацію (докази) при подачі запиту на повернення.
   2. Шляхи оформлення/подання запиту на повернення Квитка Користувачем:
    1. Варіант А. Користувач авторизується на Сайті за допомогою номеру телефону, який вказував при замовленні;
    2. Варіант Б. Користувач Переходить за посиланням на повернення яке надається разом з Квитком, отриманим на email (вказаний при замовленні) відразу після оплати замовлення;
  8. ЗАУВАЖТЕ, у випадку коли користувач немає можливості скористатися одним з варіантів звернення передбачених п.5, тим самим надати Xbus можливість ідентифікувати себе, як належного користувача, Xbus залишає за собою право відмовити в розгляді такого звернення в цілях безпеки наших Користувачів/Пасажирів.
  9. У випадку якщо звернення Користувача полягає не тільки в поверненні коштів за замовлення, то це розцінюється, як претензія і подається клієнтом в офіційній формі згідно закону України “Про звернення громадян”.
 6. КОМПЕНСАЦІЇ.
  1. У виключних ситуаціях Xbus, має право повернути повну вартість або частину вартості Квитка Користувачу, без погодження суми повернення з Постачальником. Таке повернення здійснюється за рахунок власних коштів Xbus.
  2. Xbus, не компенсує вартість або частину вартості Квитка придбаного Користувачем, з метою дістатись до пункту пересадки або кінцевого пункту, придбаному, як на Сайті на іншому веб-сайті.
 7. УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ.
  1. Для здійснення оформлення та придбання Квитка на Сайті необхідно надати певну інформацію, а саме: Ім’я і Прізвище пасажира (номер документу за яким його можна ідентифікувати (встановлюється опційно Постачальником)), діючу е-mail адресу та номер телефону.
  2. Також при покупці необхідно вказати платіжну інформацію, пов’язану з банківськими картками – тобто їх номери і терміни дії. Вводити дану інформацію необхідно при кожній покупці на захищеному сервісі обраної платіжної системи.
 8. ГАРАНТІЇ СТОРІН.
  1. Здійснюючи покупку через Сайт Користувач підтверджує, свою дієздатність та дає згоду на обробку своїх персональних даних.
  2. Користувач погоджуєтеся сплатити ціну Квитка і відповід